Безопасно движение по пътищата -

|
Учебната 2018-19г. постави отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност и включени в годишното месечно разпределение по БДП за всяка група в детската градина. Дейностите, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя.

Отчет за деветмесечието

| 2018/10/07 20:24
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета. Подробно прочети тук 

Конкурс

Конкурсни условия за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 25 „Златно зрънце“:Прочети условияЗаявление
|
2018/10/07 20:18

Правилник за дейността на ДГ№25

Правилник за дейността на детска градина №25 "Златно зрънце" - отвори
|
2018/09/27 13:10

Мерки за подобряване на работата в ДГ №25 „Златно зрънце“ във връзка с Наредба №16 от 08.12.2016г. за периода 2018-19г. и 2019-20г.:


1. Качество на образователната услуга: Да продължи работата за доброто качество на предоставяната образователна услуга в детската градина и прилагането на необходимите инструменти за това - търсене на обратни връзки и мерки за подобрение. 2. Образователен процес: Да продължи използването на съвременни, действащи, иновативни методи и технологии на работа, позволяващи детската активност. Подборът на теми да е съобразен в още по-голяма степен с интересите на децата.
|
2018/09/17 06:14

Танцуващи морски звезди

Ново прекрасно участие на децата от Детска градина „Златно зрънце“ в танцовия маратон за купа „Морска звезда“, организирано от Клуб по танци „Стар Денс", Дирекция „Спорт“ на Община Варна и подкрепата на Българска професионална танцова асоциация. Доц.
|
2018/06/13 04:25