Вътрешно- квалификационна дейност

|
В изпълнение на плана за квалификационна дейност на ДГ №25 „Златно зрънце” за учебната 2017/18 година, второ полугодие и вътрешна квалификация за месец февруари, на 21.02.2018г., бе проведена открита практика в Първа „Б“ група по малък проект „Книжка сладкодумна”, по който работи групата.

Вътрешна квалификация – открити практики, февруари 2018

| 2018/02/23 14:15
Екипност и умения в Трета подготвителна група На 19.02.2018г. в Детска градина №25 „Златно зрънце“ се осъществи вътрешна квалификационна програма за учебната 2017/18г. Бе проведена открита практика в Трета подготвителна група по малък проект „За да съм здрав”, по който работи групата.

Вътрешна квалификация – открити практики, февруари 2018

| 2018/02/23 13:58
Част от вкалификационната програма в Детска градина „Златно зрънце“ за второ полугодие на учебната 2017/18г. бе проведена открита практика във Втора „Б“ група по малък проект „В света на приказките“, по който работи групата.

Делнични дни от образователно – възпитателната практика с децата в първите групи

Учителите Валентина Николова и Елена Пъневка, доброволната и така полезна помощ на медицинската сестра Ж. Стефанова в една учебна педагогическа ситуация по Български език и литература по темата: „При чичо Доктор“. 
|
2018/02/23 13:40

Участия и успехи

Интервю с Михаела Москова – един млад фигурист Представяме Михаела Москова, възпитаничка от Четвърта подготвителна група на детската градина. От две години тя тренира фигурно пързаляне към Клуб по ледени спортове „Одесос“, гр. Варна. През месец февруари 2018г.
|
2018/02/22 00:12

Анкети от Община Варна

ОТГОВОРИ НА АНКЕТА, ПРОВЕДЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ във връзка с нагласите и потребностите по отношение на посещаемостта и достъпа на децата в детската градина. Брой на родителите, участвали в анкетирането – 112 Брой деца в детската градина – 181 /Забележка: 6 двойки близнаци, следователно максимално постижими 175 отговора./
|
2018/02/14 08:53

Образователно-възпитателен процес и креативност

„Тортата на Франклин – измерване на насипни вещества“ - 08.02.2018г.  Ст. учител Катя Минчева; образователно-възпитателни задачи, разположени в образователните ядра "Измерване" и "Количествени отношения" по направлението "Математика".   Много добра предварителната подготовка на учителя, съответствие на организацията на провеждане на ситуацията на съвременните педагогически изисквания, използване на интерактивни методи и средства, мотивация и активност на децата, ефективност на реали
|
2018/02/08 17:54

Вътрешно-квалификационна дейност

На 05.02.2018г. в Детска градина „Златно зрънце” се осъществи част от квалификационната програма за учебната 2017/18г. Бе проведена открита практика в Четвърта подготвителна група по малък проект „Здрави, бодри, весели растем”, по който работи групата.
|
2018/02/05 23:10

ВЪТРЕШНО-КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

На 05.02.2018г., в Детска градина „Златно зрънце” се осъществи квалификационна програма за учебната 2017/18г. Бе проведена открита практика в Втора „А“ група по малък проект „Забавлявам се, играя и накрая всичко зная”, по който работи групата.
|
2018/02/05 22:38