Дейности по безопасност на движението

|
 Във връзка с изпълнение на Плана на дейностите по Безопасност на движението по пътищата за учебната година, през месец януари 2018г. учителите във Втора „А“ и „Б“ групи на Детска градина №25 „Златно зрънце“ Д. Янева, М. Йорданова, Т. Атанасова и П.

Коледен празник

| 2017/12/19 20:11
Най-вълнуващият празник и посрещане на Дядо Коледа и Снежанка  в Детска градина №25 „Златно зрънце“  с много танци, настроение, усмивки, очаквания и подаръци - 19.12.2017г.

Протокол №1 от събрание на Обществения съвет

| 2017/12/19 14:25
    Днес, 19.12.2017г., се състоя събрание на родители за избор на Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце". Присъстват 6 души, отсъстващ 1 по уважителни причини. Събранието протече при следния дневен ред:
1.Избор на председател и членове  на  Обществен съвет в ДГ №25 ,,Златно зрънце".
2.Запознаване и съгласуване с бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
3.Анализ на състоянието на бюджета на ДГ №25 ,,Златно зрънце’’.
4.Одобряване на Стратегията за развитие на ДГ № 25 „Златно зрънце“.

Мечтаем Коледа

Децата от детската градина с трепет и очакване подготвиха своите писма до Дядо Коледа.
|
2017/12/14 20:12

Приобщаваща грижа

В отговор на актуализираната Наредба по приобщаващо образование от 2017 година. Полезна и интересна презентация за здравословното хранене представи на децата от детската градина медицинската сестра Ж.Стефанова на среща, организирана от учителя на Трета група, К.Минчева.
|
2017/12/12 19:41

Рисувам за децата на Европа

   Българскотото председателство на Съвета на Европейския съюз от началото на 2018г. е важен за страната политически акт, който очертава хоризонти за развитие и утвърждава положителния образ и авторитета на България. Каква е ролята и функциите на институциите у нас и в Европа?
|
2017/11/29 22:27

Вътрешна квалификация

В първа „Б“ група, старши учител В. Николова проведе открита педагогическа ситуация по образователно направление „Български език и литература“ на тема „Пиле и пате“ от В. Сутеев.


|
2017/11/28 22:03

Вътрешна квалификация


На 28.11.2017г. в първа 'А' група се проведе открита практика по мини проект „Книжка сладкодумна“ на тема: "Медената питка"- драматизация, старши учител Е. Пъневска.

|
2017/11/28 20:19

Вътрешна квалификация

 На 22.11.2017г. във втора „Б“ група, се проведе открита практика по малък проект „В света на приказките“ на тема: „Под гъбата“, по образователно направление „Български език и литература“ - драматизация с учител Мая Йорданова.
Втора „Б“ 

|
2017/11/22 20:05