Вътрешна квалификация

|
На 22.11.2017г., старши учител Дияна Янева проведе открита практика на педагогическа ситуация по малък проект „Домашни животни“ на тема: „Забавлявам се, играя и накрая всичко зная“,Образователно направление – Околен свят

Ден на Християнското семейство

| 2017/11/21 17:13
Трета подготвителна група, 21.11.2017г.ст. учител К. Минчева, ст. учител З. ДимитроваВъв връзка с деня на християнското семейство децата от Трета подготвителта група подготвиха с обич и уважение към таткото забавно и развлекателно тържество в салона на детската градина, съпроводено със стихове, игри, песни и участия от деца и бащи.

Фигурки от гипс

| 2017/11/16 22:10
Да оцветиш фигурка от гипс е толкова интересно, но и доста трудно, можеш да я счупиш лесно. Но децата от трета подготвителна група " Златна рибка" смело и умело ги оцветяват.


Мултипликация на външно обучение

На 15.11.2017г. в ДГ №25 „Златно зрънце“ бе проведена мултипликация на външно обучение, организирано от ИК „Анубис“ на тема „Иновативни педагогически стратегии за формиране на ключови компетентности в предучилищна възраст в контекста на новите Държавни образователни стандарти и в условията на интерактивна учебна среда“. Проведеният тренинг за професионална подкрепа е извън Плана за квалификационна дейност за учебната година, но поради важността на темата, заложена в нашите статегически прио
|
2017/11/15 17:57

Открита практика в Трета ПГ "Златна рибка"

Работата по малките проекти предоставя допълнителна възможност за изпълнение на Стандартите за приобщаващо образование, на гражданското, здравно, екологичното и интеркултурно предучилищно образование.
|
2017/11/14 23:30

Есенна буквотека

Есенна ноемврийска буквена забава направиха децата от Четвърта подготвителна група „Слънчо“ и учителя Деница Миланова в подканящ за игри слънчев и усмихнат ден. Имаха идея, листа и знания в изобилие... Резултатът е пред Вас.

|
2017/11/14 22:46

Вълшебства от тесто

Да работиш с тесто е забавно. Децата от трета подготвителна група "Златна рибка" и учителя Катя Минчева, работят и творят със солено тесто. Фантазията и творческите способности на децата са изумителни.
|
2017/11/10 22:45

Първа долекарска помощ

Обучение на помощник възпитателите от мед. сестра Стефанова.

|
2017/11/09 21:50

Практикум за учители

 И възрастните учат, не само децата. Екипът на детска градина "Златно зрънце" е високо квалифициран, но продължава да поддържа тезата на анимационния герой Мечо Пух " Колкото повече, толкова повече." На 02.11.207г. той успешно премина обучение на тема "Изграждане на стратегии за позитивно и ценностно ориентирано възпитание.
|
2017/11/02 00:45