Безопасно движение по пътищата -

2018/11/07 04:16
Учебната 2018-19г. постави отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност и включени в годишното месечно разпределение по БДП за всяка група в детската градина.
Дейностите, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя. Заложените от учителите задачи осигуряват спираловидно надграждане на наученото през цялата учебна година от децата по време на педагогически ситуации, организиране на изложби, както и множество проектни дейности, съвместно с родителите.
През месец октомври децата от трета „Б“ група „Мечо Пух“ със старши учителя Мая Йорданова и учителя Павлина Станкова подготвиха за децата от вторите групи тематичен литературно-музикален поздрав и организираха съдържателна макетна изложба по БДП в детската градина. В програмата с поздрав и богат макет, изготвен в семейството, се представи и дете от трета „А“ група "Звездичка".
Благодарим на учителите от трети групи и на всички учители от детската градина за положеното старание и отговорността, с която изпълняват изискванията по БДП при работата с децата, на всички включили се и съпричастни към актуалността на темата родители, както и на децата от група "Мечо Пух", които за своето участие получиха похвални грамоти за изработване на макетен проект.