Грижи и обучение

2017/05/29 22:16
НАШАТА МИСИЯ:
Детска градина №25 “Златно зрънце” е образователно-възпитателна институция за целодневно възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпване в първи клас, в съответствие с Държавните образователни стандарти на МОН, с организация на дейностите с ориентир към личностно развитие на детето. Детската градина гарантира сигурност, спокойствие, уют, пълноценно изграждане на характера и развитие на детските способности. За децата се грижат квалифицирани учители, със стремеж за самоусъвършенстване, изпълнени с любов към децата и амбиция за по-високи постижения. В детското заведение се полага голямо старание за подготовката на децата за училище и изграждането им като достойни хора и граждани на България.
Обучението в ДГ №25 “Златно зрънце” се осъществява с иновативни методи. Възпитанието е повлияно от личния пример на учителя, детето се разглежда като ценност на нашето общество, а развитието му е приоритет в работата на екипа.