Стратегия на Детска градина №25 "Златно Зрънце"

2017/09/10 15:08
Стратегията на Детска градина №25 „Златно зрънце” е средносрочен документ със срок за изпълнение от четири години.Той съдържа анализ на състоянието на детската градина, Програмна система на детската градина – мисия, визия, цел, ценност; принципи, стратегически цели, приоритетни направления, дейности, очаквани резултати, финансиране, индикатори за оценка и приложения. Прочети тук