Конкурс

2018/10/07 20:18
Конкурсни условия за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 25 „Златно зрънце“:
Прочети условия