Отчет за деветмесечието

2018/10/07 20:24
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета. Подробно прочети тук