План за действие

2017/09/10 15:10
за учебната 2016-17 и 2017-18 година
към  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Придобиване на основи на компетентности за бъдеща успешна личностна и гражданска реализация на децата. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, способностите и интересите му. Прочети тук.