Протокол от Обществен съвет

2017/03/31 21:37
Днес 31.03. 2017 г. се проведе заседание на Обществен съвет при ДГ №25 "Златно Зрънце"- Протокол