Бюджет

| 2018/05/29 06:05
Бюджет на дейност 3/01/311 Детски градини Детска градина №25 "Златно зрънце" по бюджета на Община Варна за 2018, прочети тук.

Разпоредител

| 2017/09/30 22:42
Разпоредител за разходите на ДГ№25 "Златно Зрънце". Прочети тук.

Бюджет

Бюджет на дейност 3/01/ 02/311 на детски градини. Детска градина "Златно зрънце" по бюджета на Община Варна. Прочети документа тук.
|
2016/09/29 22:34

Бюджет на ДГ 25 “Златно зрънце”

Бюджет на дейност на ДГ 25 “Златно зрънце” за 2015 г., утвърден от кмета на Община Варна Иван Портних:
Бюджет на дейност за 2015 г

Сборен отчет за изпълнение на бюджета

|
2015/03/30 21:38
1