Благодарим Ви, родители!

| 2018/04/24 21:51
Благодарим Ви, родители, за партньорството и сътрудничеството! Децата от Детска градина "Златно зрънце" имат пълни пясъчници за щастливи игри.
Ден на Земята

| 2018/04/22 14:23
За деня на Земята децата от Първа "Б" група "Калинка", заедно със своите родители, засяха в двора на детската градина красиви теменужки.

Анкети от Община Варна

ОТГОВОРИ НА АНКЕТА, ПРОВЕДЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ във връзка с нагласите и потребностите по отношение на посещаемостта и достъпа на децата в детската градина. Брой на родителите, участвали в анкетирането – 112 Брой деца в детската градина – 181 /Забележка: 6 двойки близнаци, следователно максимално постижими 175 отговора./
|
2018/02/14 08:53

Етичен кодекс

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на образованието и има за цел да: 1. Утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика. 2. Укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към детското заведение, като институция. 3. Утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност. 4. Насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика. 5.
|
2017/09/18 22:25

Държавни Образователни Стандарти

|
Държавен Образователен Стандарт за Първа група- прочети тукДържавен Образователен Стандарт за Втора група- прочети тукДържавен Образователен Стандарт за Трета подготвителна група- прочети тукДържавен Образователен Стандарт за Четвърта подготвителна група- прочети тук
2017/09/15 16:26

Пиратско приключение

|
Деца и родители от група "Златна рибка" прекараха един незабравим пиратски неделен ден на кораба на "Pinta Varna". Малките пирати търсиха пиратско съкровище, играха на канадска борба и зарове. По време на пътешествието си, корабът бе завзет от страшни пирати, пасажерите бяха ограбени.
2017/09/03 12:46

Здравна информация

| 2017/07/13 16:01
  • На вниманието на родителите на деца от втора, трета и четвърта група!
    В началото на учебната година се представя:
  • Лична здравно-профилактична карта;
  • Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;

Весел спортен калейдоскоп

| 2017/05/18 23:56

Децата от трета група, съвместно със своите родители и учители  г- жа В. Георгиева- старши учител и г-жа Д. Миланова- учител,  участваха  в спортни игри и състезания под наслов "Весел калейдоскоп"
TAGS:

Прием в детската градина

| 2017/05/18 09:30
Наредбата за условия за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна можете да прочетете в Наредба за общинските детски градини
TAGS:

Любовта е навсякъде

| 2015/08/28 12:30
“Пътят на трудното родителство в България ме изведе на съвсем неочаквани места. Оказа се, че имало и други влюбени като мен. Поне 17 души. Срещнах ги неслучайно в „Работилница за родители“, по програма на УНИЦЕФ, водена от детския психолог Руми Боева и педагога Поли Недева.”
От 3 години съм влюбен.
1