Безопасно движение по пътищата -

Учебната 2018-19г. постави отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност и включени в годишното месечно разпределение по БДП за всяка група в детската градина. Дейностите, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя.
|
2018/11/07 04:16

Дейности по безопасност на движението

| 2018/01/12 14:37
 Във връзка с изпълнение на Плана на дейностите по Безопасност на движението по пътищата за учебната година, през месец януари 2018г. учителите във Втора „А“ и „Б“ групи на Детска градина №25 „Златно зрънце“ Д. Янева, М. Йорданова, Т. Атанасова и П.

Ден, посветен на безопасността на движение

| 2014/01/20 23:03
Да се движим безопасно-дали на всички ни е ясно?Децата от II”A” и II “Б” се подготвиха по темата добре.Със стихчета и песни пред малките деца от I “A” и I “Б”се представиха добре.Запознаха се с пътни знаци и светофара с неговите три очи, които всеки трябва да следи.


1