Нашите групи

| 2017/05/29 22:46
В Детска градина №25 “Златно зрънце”, гр. Варна се възпитават, социализират, обучават и отглеждат деца до постъпването им в първи клас, разпределени в шест градински групи:
 

 
TAGS:

Дневен режим и правила на групите

| 2016/09/15 11:35
Дневен режим при целодневна организация от 17.09.2018г. до 31.05.2019г. по групи:Дневен режим 
TAGS:

Група "Калинка"

| 2016/09/01 14:19
Ние сме малките калинки,много умни и добринки.Най-щастливи на света - 
всички будни сме деца!Който дойде в групата при нас - весел ще е всеки час!
1. Предлагаме за децата:- психологически комфорт;- условия за личностно развитие.2. Заедно с родителите можем:- да общуваме;- да творим;- да се забавляваме.3.
TAGS:

Група "Детелинка"


Образователни акценти:

Създаване на условия за добра адаптация на децата в детската градина

Грижа за физическото здраве, безопасност на децата, добра вътрешна среда за израстване

Прилагане на съвременни педагогически технологии за обучение и възпитание


|
2016/09/01 13:19

Група "Слънчо"

Златно зрънце, ако има на светаискам да го притежавам.То ще подарява радостта,на когото аз го давам!
Щастие ще носи на децата,ще ги учи, ще помага във играта.И във злато ще превърне мъдросттана тези малки слънчица.
А  децата, със зрънце в своята малка ръка,ще правят първите стъпки към добрите дела.
|
2016/09/01 12:19

Група "Звездичка"

| 2016/09/01 11:39
В детска градина ,,Златно зрънце“ има група една – ,,Звездичка“ се нарича тя.В  нея малките деца сред уют и красота всеки ден започват със игра.Имат кътове с игри чудесни.Имат книжки интересни. Знаят приказки и песни, пълни с мъдрости известни.Имат и палитри с шарени боички,с тях рисуват всичко, в книжките научили -къщички, цветя, звездичкигреят в техните очички.
TAGS:

Група "Златна рибка"

| 2016/09/01 11:19

Децата са най- хубавото нещо на света, нашата радост, любов и богатство. Смисъл на дните ни, бъдеще светло, красива надежда и нежна душа. Рядък плод от райска градина, неземно ухание, жива вода, цвете небесно, извор вълшебен, утринна, чиста роса… Думи излишни. ДЕЦАТА са всичко!
TAGS:

Група "Мечо Пух"

| 2016/09/01 10:19
Децата от група „Мечо Пух“  работят по малък проект
"В света на приказките"
Приказките са интересни, забавни и увлекателни. В приказките винаги доброто побеждава злото. Приказките отключват детското въображение и въвеждат детето в един измислен красив свят, развиват усета на децата за красивото и грозно, добро и зло, правилно и грешно.
TAGS:
1