Отчет за деветмесечието

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета. Подробно прочети тук 
|
2018/10/07 20:24

Конкурс

| 2018/10/07 20:18
Конкурсни условия за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна и във връзка със Заповед на директора на ДГ № 25 „Златно зрънце“:Прочети условияЗаявление

Правилник за дейността на ДГ№25

| 2018/09/27 13:10
Правилник за дейността на детска градина №25 "Златно зрънце" - отвори

План за действие

| 2018/09/27 13:04
План за действие на детска градина №25 "Златно зрънце" за учебната 2018/ 2019 година - отвори

Анкети от Община Варна

ОТГОВОРИ НА АНКЕТА, ПРОВЕДЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ във връзка с нагласите и потребностите по отношение на посещаемостта и достъпа на децата в детската градина. Брой на родителите, участвали в анкетирането – 112 Брой деца в детската градина – 181 /Забележка: 6 двойки близнаци, следователно максимално постижими 175 отговора./
|
2018/02/14 08:53

Разпоредител

Разпоредител за разходите на ДГ№25 "Златно Зрънце". Прочети тук.
|
2017/09/30 22:42

Етичен кодекс

| 2017/09/18 22:25
Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в сферите на образованието и има за цел да: 1. Утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика. 2. Укрепи авторитета на учителите и общественото доверие към детското заведение, като институция. 3. Утвърди волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност. 4. Насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика. 5.

План за действие

| 2017/09/10 15:10
за учебната 2016-17 и 2017-18 година
към  СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. Придобиване на основи на компетентности за бъдеща успешна личностна и гражданска реализация на децата. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с потребностите, способностите и интересите му. Прочети тук.

Стратегия на Детска градина №25 "Златно Зрънце"

| 2017/09/10 15:08
Стратегията на Детска градина №25 „Златно зрънце” е средносрочен документ със срок за изпълнение от четири години.Той съдържа анализ на състоянието на детската градина, Програмна система на детската градина – мисия, визия, цел, ценност; принципи, стратегически цели, приоритетни направления, дейности, очаквани резултати, финансиране, индикатори за оценка и приложения. Прочети тук


Бюджет

| 2016/09/29 22:34
Бюджет на дейност 3/01/ 02/311 на детски градини. Детска градина "Златно зрънце" по бюджета на Община Варна. Прочети документа тук.

Бюджет на ДГ 25 “Златно зрънце”

| 2015/03/30 21:38
Бюджет на дейност на ДГ 25 “Златно зрънце” за 2015 г., утвърден от кмета на Община Варна Иван Портних:
Бюджет на дейност за 2015 г

Сборен отчет за изпълнение на бюджета
1