Годишен план 2018/19г.

Годишен план за учебната 2018/19 година на ДГ №25 "Златно зрънце" - отвори
|
2018/09/19 04:54

Мерки за подобряване на работата в ДГ №25 „Златно зрънце“ във връзка с Наредба №16 от 08.12.2016г. за периода 2018-19г. и 2019-20г.:

| 2018/09/17 06:14

1. Качество на образователната услуга: Да продължи работата за доброто качество на предоставяната образователна услуга в детската градина и прилагането на необходимите инструменти за това - търсене на обратни връзки и мерки за подобрение. 2. Образователен процес: Да продължи използването на съвременни, действащи, иновативни методи и технологии на работа, позволяващи детската активност. Подборът на теми да е съобразен в още по-голяма степен с интересите на децата.
TAGS:

Празнично поздравление

| 2017/09/14 21:00

Скъпи деца от Детска градина №25 „Златно зрънце“,поздравявам Ви с началото на Новата учебна година!Пожелавам Ви да сте здрави, весели, да сте можещи и знаещи,да успявате, да изживявате с вълнение и изпълвате с мечти неповторимите детски дни!
TAGS:

Контакти

| 2017/05/29 23:04
Адрес:гр. Варна, кв. Младост, до блок 127
Телефони:
052 750 515 – Директор052 750 516 - ЗАС
0882 569 016 – Мед. сестраE-mail: contact@zlatnozrance.comdg25varna@abv.bg
TAGS:

За Нас

Добре дошли!

Детска градина №25 “Златно зрънце” е новопостроена детска градина, резултат на публично-частно партньорство и Община Варна.
При нас се обучават общо 180 деца, разделени в шест градински групи, като за тях се грижи персонал от 25 човека.
|
2017/05/12 16:03

Световен ден на книгата

Десислава Ангелова при децата от Четвърта подгодвителна „А“ група

с любима книга - „Приказки за разказване“ от Маргарит Минков

В Годишния план на детската градина, в приоритетиете за работата по гражданско и интеркултурно образование, в предложенията, които сам


|
2017/04/23 22:26

ХИМН НА ДГ “ЗЛАТНО ЗРЪНЦЕ”

| 2015/06/10 11:31
В нашата детска градинаима безброй слънчица,греят от сутрин до вечер-усмихнати детски лица!
Дъгата чадърче ни правии имаме пъстър подслон. Растем умни, силни и здравина теб "Златно зрънце" – поклон!
Припев:За "Златно зрънце" да запеем,за нашите щастливи дни.За "Златно зрънце" да запеем,за сбъднатите ни мечти. /2/
TAGS:
1