Първа долекарска помощ

Обучение на помощник възпитателите от мед. сестра Стефанова.

|
2017/11/09 21:50

Грижа за здравното информиране

| 2017/10/26 21:40
В седмицата на "Здрави зъбки", мед. сестра Стефанова се грижи децата и родителите да са добре информирани.

Здравна информация

| 2017/07/13 16:01
  • На вниманието на родителите на деца от втора, трета и четвърта група!
    В началото на учебната година се представя:
  • Лична здравно-профилактична карта;
  • Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остро заразни болести и паразити с дата на постъпване в детската градина;
1