Прием в детската градина

Наредбата за условия за реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна можете да прочетете в Наредба за общинските детски градини
|
2017/05/18 09:30
1