Безопасно движение по пътищата -

Учебната 2018-19г. постави отчетливо теми и цели на новите програми по БДП в предучилищното образование, структурирани по тематични направления, области на компетентност и включени в годишното месечно разпределение по БДП за всяка група в детската градина. Дейностите, свързани с БДП са насочени към придобиване на конкретни знания, умения и отношения от децата, към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя.
|
2018/11/07 04:16
1